Nieuws

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn twee leden van het bestuur afgetreden. Beide leden zijn benoemd tot lid van verdienste. We zijn reuze blij dat er ook tijdens deze vergadering een nieuw bestuur is gekozen. Jane Martie- Chatlein is onze nieuwe voorzitter, Petra van der Bijl Secretaris, Lenno van der Meijden Penningmeester en Arina Verboom Zalencommissaris. Anja Ros- Verbiest zal nog 1 jaar bij het bestuur blijven als vicevoorzitter en 2de penningmeester en Christa Ros blijft ook binnen het bestuur en zal gaan over opleidingen.

25 en 40 jaar lid van de KNGU

In de week van 15 april zijn er een aantal speldjes uitgereikt voor het 25 en 40 jarig lidmaatschap van de KNGU (en voor de meesten ook van de vereniging).

Ilse Friebel en Fred Ros kregen op hun les een speldje voor 25 jaar lidmaatschap bij de vereniging.
    

Annelies Poot en Christa Ros kregen hun speldje voor 25 jaar lidmaatschap bij de vereniging tijdens de jaarvergadering.
   

Matty Fraterman kreeg op de jaarvergadering een speldje voor haar 40 jarig lidmaatschap bij de vereniging.


Als een volledige verrassing kreeg Fred Ros een dag na het ontvangen van het 25 jaar lidmaatschap, tijdens de jaarvergadering, nog een speldje voor zijn 40 jaar lidmaatschap bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.Arina Pouwels benoemd tot lid van verdienste

Als leidster kwam ze 20 jaar geleden binnen bij de vereniging. Na een tijdje aan de jongere meisjes les te hebben gegeven is ze overgestapt naar de dames 14 jaar en ouder, wat ze met veel plezier heeft gedaan. Toen ze zwanger werd heeft ze besloten om het lesgeven gedag te zeggen, maar kon de vereniging nog niet verlaten, dus is toen eerst notulist en later voorzitter van de sectie turnen geworden. Toen er nieuwe mensen in het bestuur nodig waren, is ze overgestapt naar het hoofdbestuur en heeft daar in eerste instantie de taak van secretaris op zich genomen en toen de functie van penningmeester vacant kwam, is ze overgestapt naar die functie. Inmiddels is het naast haar gezin en een drukke baan niet meer mogelijk om voldoende tijd te stoppen in haar bestuurstaak en heeft daarom besloten te stoppen. Wegens haar inzet in verschillende functies binnen CGV Zoetermeer is er in de jaarvergadering besloten om Arina Lid van Verdienste te maken.

 


CGV Zoetermeer haalt EUR 888,88 op met collecte voor Jantje Beton 
In de week van 10 tot en met 15 februari heeft CGV Zoetermeer gecollecteerd voor Jantje Beton.


Helaas heeft het weer niet altijd meegewerkt, maar dat mocht de pret niet drukken. Enthousiaste meiden en jongens van de turnselectie, trainers, ouders en bestuursleden zijn in de wijk Oosterheem van deur tot deur gegaan en hebben zo een bedrag van € 888,88 opgehaald voor Jantje Beton. Jantje Beton schenkt ongeveer de helft van dit bedrag aan CGV Zoetermeer.

Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe toestellen voor de selectiegroepen. Tijdens wedstrijden wordt er gebruik gemaakt van een plankoline (jongens en meisjes) en voltigebokje (jongens) en dan is het wel heel fijn dat er in de trainingen ook kan worden getraind met deze toestellen. Binnenkort zullen deze toestellen dan ook in de trainingszaal in gebruik worden genomen.

Volgend jaar wordt de collecte voor Jantje Beton gehouden in de week van 9 tot en met 14 maart! 

CGV ZOETERMEER haalt € 2.498,88 op met de Grote Clubactie 2013!

Zoetermeer, 11 december 2013 – Gisteravond werd tijdens de Grote Clubavond bij Opel dealer Van der Burg de opbrengst van de Grote Clubactie 2013 bekend gemaakt. Onze vereniging heeft hierbij het prachtige bedrag van € 2.498,88 opgehaald.

Tijdens deze gezellige avond bij Opel dealer Van der Burg werden alle verenigingen naar voren geroepen om de cheque met hun opbrengst in ontvangst te nemen. Na afloop van de uitreiking was er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen uit te wisselen met andere verenigingen.

Namens Opel dealer Van der Burg: “We zijn trots op alle bedragen die door leden van de clubs zijn opgehaald met de Grote Clubactie. Ook in deze economisch moeilijke tijden hebben mensen geld over voor het verenigingsleven. Dat is voor de verenigingen van groot belang. Met de opbrengsten kunnen de verenigingen blijven doen waar ze goed in zijn, namelijk sport en recreatie bieden in onze regio, voor jong en oud. Vanuit Opel stimuleren we dit graag en kan de Grote Clubactie nog grootser uitpakken. Hiermee krijgt het verenigingsleven de steun die het verdient.”

Graag wil CGV ZOETERMEER iedereen bedanken voor het kopen en verkopen van loten. Met zijn allen hebben we het mogelijk gemaakt om € 2.498,88 op te halen, een schitterend resultaat!

Alle leden die mee hebben gedaan met de verkoop van 10 of meer loten hebben het beloofde presentje, in de vorm van een cadeaubon van Bart Smit t.w.v. € 5,00 ontvangen.
Voor degenen die minder dan 10 loten verkochten was er een klein aanmoedigingsprijsje.
 
De TOP-lotenverkopers 2013 waren:
1. Noëmi Mos                           (afd.dans, juf Stephanie)                                73 loten
2. Luna Namvar Yeganeh           (afd. turnen, juf Christa)                                 72 loten
3. Isabel de Waal                      (afd. turnen, juf Brigitte)                                 39 loten
4. Kayleigh Ladrak                    (afd. dans, juf Louise)                                      38 loten                       
5. Marit Janssen                       (afd. turnen, juf Annelies, Ellen-Jane, Monique)  36 loten
6. Lisanne Versloot                   (afd. dans, juf Joyce)                                       35 loten
 
Deze leden hebben een grotere cadeaubon ontvangen die zij bij Bart Smit kunnen besteden.

 
Noëmi (midden)                                                       Isabel (midden)

 
Luna                                                    Uitreiking bij Opel dealer Van der Burg (links)


Twee leden gehuldigd
Twee leden van de jazzdansgroep op maandag in Den Brabanderhove hebben de bodsspeld voor het 25 jarig lidmaatschap van de KNGU ontvangen. Marga en Riteke straalden bij het uitreiken van de speld. Van harte gefeliciteerd!!
  
Riteke                                            Marga

Nieuw lesrooster 2013/2014

De vakantie is bijna voorbij en de lessen gaan binnenkort weer van start! Bekijk de nieuwe lesroosters onder de verschillende secties om te kijken of jouw les nog op dezelfde tijd en locatie plaats zal vinden.