Contributie/Lesgeld

Per 1-1-2016 zullen wij een contributieverhoging doorvoeren van 3 euro per kwartaal voor alle leden. De contributie per wekelijks lesuur bedraagt dan:

t/m 15 jaar

€ 30,- per kwartaal, per wekelijks lesuur

16 jaar en ouder

€ 37,50 per kwartaal, per wekelijks lesuur

ouder / kind

€ 37,50 per kwartaal, per wekelijks lesuur

sectie sportfit 55+

€ 31,50 per kwartaal, per wekelijks lesuur


- Eenmalig inschrijfgeld €15,-
- CGV Zoetermeer is deelnemeer aan de Zoetermeerpasregeling en accepteert ook de Sport & Cultuurcheque.
  Wilt u meer informatie neem dan contact op via cgvzoetermeer@gmail.com of bel met Anja Ros 079-3312322
- De contributie voor de selectielessen en acrogym worden jaarlijks per seizoen vastgesteld.


De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden betaald d.m.v. een periodieke overschrijving van bank op één van de onderstaande rekeningnummers. De nieuwe leden van de sectie Dans betalen op incassobasis.


Dans

NL73 INGB 0004 0166 40

CGV Afdeling Dans

Peuter/Kleuter

NL30 INGB 0004 0166 38

CGV Zoetermeer

Sport & Spel

NL46 INGB 0004 0166 41

CGV Recreatiegymn.

Sportfit 55+

NL95 INGB 0002 2527 84

CGV afdeling Sportfit 55+

Turnen

NL03 INGB 0004 0166 39

CGV afdeling Turnen