Arina Verboom


Beste Leden, ouders van leden, ere leden en leden van verdienste, Het bestuur is voornemens om op woensdag 24 juni om 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering te organiseren. Vanwege de corona maatregelen zal de ALV een online bijeenkomst worden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groet, Het […]

Aankondiging ALV CGV Zoetermeer


Beste leden, Onderstaand het voorlopige lesrooster van CGV Zoetermeer. Dit lesrooster geldt tot aan de zomervakantie, maar er kunnen tussentijds wijzigingen zijn. Wij adviseren u dan ook de website goed in de gaten te houden. Lesrooster Lijnbaan Op deze locatie is rekening gehouden met de leden die sporten op de: […]

Voorlopig lesrooster CGV ZoetermeerBeste leden, Op dit moment werken wij hard aan het kunnen opstarten van beweeg lessen in de buitenlucht. Helaas is het op dit moment nog niet toegestaan om de lessen in de zaal te hervatten. Zoals het er nu naar uitziet mogen we per 1 september 2020 weer lessen geven […]

Opstarten lessen CGV Zoetermeer


Beste leden, Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn wij ons aan het beraden op mogelijkheden tot het opstarten van de lessen voor kinderen tot 12 jaar. Op dit moment zijn wij in afwachting van de aanbevelingen van de KNGU. Zij toetsen een aantal scenario’s bij het RIVM […]

Update corona maatregelenMet verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud voorzitter en lid van verdienste Jan van der Meer. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke periode. Met vriendelijke groet, Het bestuur van CGV Zoetermeer Christa Ros Jerry van der Ziel Arina Verboom Michiel Doeven Willy […]

In Memoriam Jan van der Meer


Zoetermeer, 2 april 2020 Geachte leden en ouders/verzorgers van leden, Allereerst hopen wij dat deze brief u allemaal in gezondheid bereikt. Mocht dit niet zo zijn dan wensen we u en uw naasten uiteraard alle beterschap toe! Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 31 maart 2020 informeren wij u […]

Update corona maatregelen CGV Zoetermeer