Update corona maatregelen CGV Zoetermeer


Zoetermeer, 2 april 2020

Geachte leden en ouders/verzorgers van leden,

Allereerst hopen wij dat deze brief u allemaal in gezondheid bereikt. Mocht dit niet zo zijn dan wensen we u en uw naasten uiteraard alle beterschap toe!

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 31 maart 2020 informeren wij u over de consequenties die de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus voor CGV Zoetermeer hebben.

Zowel de KNGU als het NOC*NSF hebben aangegeven dat alle trainingen, lessen en verenigingsactiviteiten niet mogen starten. CGV Zoetermeer onderschrijft deze maatregel. De lessen zullen dan ook tot en met de meivakantie stil liggen. We hopen op maandag 4 mei 2020 de lessen weer te kunnen hervatten. Mochten er in de tussentijd veranderingen optreden, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Uiteraard begrijpen wij dat er op dit moment vragen zijn over de lopende contributie voor de lessen. Voor ons als vereniging is het onduidelijk of we eventueel in aanmerking komen voor een financiƫle compensatie vanuit de overheid. Vooralsnog is het zo dat sportverenigingen, met alleen vrijwilligers in dienst, hier geen gebruik van kunnen maken.

Wij moeten ons dan ook beraden over hoe wij omgaan met de betaling van de vergoedingen van onze leiding.
De contributie die wij elk kwartaal voor elk lid afdragen aan de KNGU zal gewoon moeten worden betaald.

Over betaling van zaal huren zijn wij in gesprek met de betreffende instanties.

U begrijpt dat het voor ons dan ook op dit moment lastig is in te schatten hoe de financiƫle situatie van onze vereniging zich zal gaan ontwikkelen. We vragen u dan ook voorlopig de contributie op de normale wijze te betalen. Zodra wij de lessen weer definitief kunnen starten, zullen wij uiteraard bezien op welke wijze wij u kunnen compenseren voor de gemiste lessen.

Wij hopen dat u ook ons in deze onzekere tijd wilt blijven steunen en uw lidmaatschap blijft continueren.

Mocht u nog vragen hebben dat kunt u deze stellen via cgvzoetermeer@gmail.com.
Voor nu hou vol, pas op jezelf en op elkaar en blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van CGV Zoetermeer

Christa Ros
Voorzitter