Welkom bij CGV Zoetermeer

CGV Zoetermeer is een vereniging met ruim 800 leden. Daarmee één van de grootste gymverenigingen van Zoetermeer. Ons aanbod bestaat uit dansen, turnen, Sport & Spel, Peuter/Kleuter en Sportfit55+. In totaal hebben we ruim 70 lesuren in alle wijken van Zoetermeer.

De eerste twee lessen zijn altijd gratis en zonder enige verplichting.

Wij accepteren ook de Zoetermeerpasbon en de sport en cultuur cheque.

Naast alle lessen organiseren wij ook regelmatig leuke activiteiten zoals sportdagen, wedstrijden, demo´s, instuiven, voorstelling in het stadstheater en een Sinterklaasfeest

Nieuws

De laatste nieuwtjes van de vereniging voor ander nieuws kijkt u bij de afdelingen of op Facebook.


Aankondiging Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste, 

hierbij willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van CGV Zoetermeer. Deze vindt plaats op donderdag 6 april 2017, om 20.30 uur, in de Prinses Margrietschool, Antigonéschouw 12 (schuin tegenover De Sniep), 2726 KE Zoetermeer.

Vanaf 20.00 uur bent u welkom en staat de koffie / thee klaar. 

Agenda:

1.       Opening en mededelingen

2.       Ingekomen stukken

3.       Vaststellen notulen ALV 2016

4.       Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2016

5.       Goedkeuren financieel verslag 2016

6.       Verslag kascontrolecommissie 2016

7.       Vaststellen begroting 2017

8.       Benoemen kascontrolecommissie 2017

9.       Benoeming bestuursleden

Tussentijds aftredend:     Lenno van der Meijden

Voorstel tot benoeming:  Martin Riphagen

10.   Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden

11.   Vacatures

12.   Plannen Gemeente Zoetermeer - Gymworld

13.   Rondvraag

14.   Sluiting

U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 25 maart beschikbaar zijn. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen hebben, dan stellen wij het op prijs als u deze voor 3 april bij het bestuur indient. Dit houdt niet in dat er op de jaarvergadering geen vragen gesteld kunnen worden. 

Wij hopen op uw komst. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur CGV Zoetermeer - Postbus 5172, 2701 GD Zoetermeer - cgvzoetermeer@gmail.com - 079-3312322


Evenementenkalender

4 toestellen wedstrijden: Zaterdag 1-4-2017 vanaf 13.00 uur

Goede vrijdag: 14-4-2017 (geen lessen)

Tweede paas dag: 17-4-2017 (geen lessen)

Meivakantie: 24-4-2017 t/m 5-5-2017 (geen lessen)

Hemelvaartdag: 25-5-2017 (geen lessen)

Tweede pinkster dag: 5-6-2017 (geen lessen)

Dansfestival: 24-06-2017 Stadstheater Zoetermeer

Vloerwedstrijden: Zaterdag 1-7-2017

Zomervakantie: 10-7-2017 t/m 19-8-2017 (geen lessen)

Start nieuwe seizoen: 21-8-2017


Tijden 4 toestellen wedstrijden zaterdag 01-04-2017

Ronde 1: 13.30 – 14.45 uur Alle jongens

Ronde 2: 15.00 – 17.00 uur Meisjes 6-9 jaar niveau 5, Meisjes 6-7 jaar niveau 4, Dames selectie groep 1

Ronde 3: 17.00 – 19.00 uur Meisjes 8-9 jaar niveau 4, Meisjes 6-9 jaar niveau 3, Dames selectie groep 2

Ronde 4: 19.00 - 20.15 uur Meisjes 10-13 jaar alle niveaus, Meisjes 14 jaar en ouder alle niveaus, Dames selectie groep 3

Adres: Den Brabanderhove 20, Zoetermeer

Zorg dat je 15 minuten voor aanvang aanwezig bent en laat je waardevolle spullen thuis.