Nieuws


Tijden 4 toestellen wedstrijden Lijnbaan 311

Ronde 1: 9.00 – 10.45 uur
Alle jongens en meisjes 7 jaar niveau 5

Ronde 2: 11.00 – 12.30 uur
Meisjes 5-6 jaar niveau 5 en 4, meisjes 8 jaar niveau 5

Ronde 3: 12.45 – 14.15 uur
Meisjes 9 t/m 13 jaar niveau 5

Ronde 4: 14.30 – 16.00 uur
Meisjes 7 en 8 jaar niveau 4

Ronde 5: 16.15 – 17.45 uur
Meisjes 7 t/m 9 jaar niveau 2 en 3 en meisjes 9 jaar niveau 4

Ronde 6: 18.00 – 20.00 uur
Meisjes 10 jaar en ouder niveau 2, 3 en 4

Adres Lijnbaan 311, Zoetermeer

Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Hierbij willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van CGV Zoetermeer. Deze vindt plaats op donderdag 6 juni 2019, om 20.30 uur, in de Prinses Margrietschool, Antigonéschouw 12 (schuin tegenover De Sniep), 2726 KE Zoetermeer.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom en staat de koffie / thee klaar.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2018
4. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2018
5. Goedkeuren financieel verslag 2018
6. Verslag kascontrolecommissie 2018
7. Vaststellen begroting 2019
8. Benoemen kascontrolecommissie 2019
9. Benoeming bestuursleden
10. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
11. Fusie CGV Zoetermeer en GV Pro Patria Zoetermeer
12. Rondvraag
13. Sluiting

U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 27 mei 2019 beschikbaar zijn. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen hebben, dan stellen wij het op prijs als u deze voor 1 juni 2019 bij het bestuur indient. Dit houdt niet in dat er op de jaarvergadering geen vragen gesteld kunnen worden.

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer

DiZ@Work: 29 juni 2019 (aanvang 19:30 uur, einde circa 22:00 uur)

De titel van de jaarlijkse dansvoorstelling van DiZ is dit jaar “DiZ@Work”.
Er is een vrije muziekkeuze voor de jazzdansgroepen, maar de dansen zijn gerelateerde aan een bepaald beroep. Dat kan bijvoorbeeld een beroep zijn van een van de ouders, of een beroep dat bij de muziekkeuze hoort. Let op, er zijn wel wonderlijke beroepen bij. De afdeling Turnen gaat twee spectaculaire turnnummers verzorgen; door de dames selectie en door de heren selectie. Door de komende fusie met Pro Patria treden al vier PP dansgroepen op. Het wordt een gevarieerd programma met 25 nummers (jazzdans, hiphop, streetdance en turnen) uitgevoerd door circa 150 deelneemsters/deelnemers. De afdeling Techniek van het Stadstheater staat weer garant voor een flitsende lichtshow als begeleiding bij de dansen.

De prijs van de kaartjes is gelijk aan die van vorig jaar: € 10,00 voor 65+ en kinderen t/m 12 jaar; € 13,00 voor volwassenen, dit is inclusief garderobe en pauzedrankje.
Kaartjes zijn verkrijgbaar (vanaf dinsdag 16 april 16:00 uur):

  • bij de servicebalie afhalen van het Stadtheater (Theaterplein 10) van dinsdag t/m zaterdag van 16:00 uur tot 20:30 uur.
  • telefonisch (079 – 342 75 65 ) bestellen van maandag t/m vrijdag vanaf 14:00 uur, op maandag tot 17:30 uur, op de andere dagen tot 20:30 uur.
  • via internet (www.stadstheater.nl) als e-ticket 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Gymworld gaat door!!

Op maandag 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer gedebatteerd over het herijkingsvoorstel financiering Gymworld. Samen met GV Pro Patria hebben we gezorgd dat de publieke tribune vol zat met turners, turnsters, trampoline springers en springsters, parcour en andere belanghebbende. Dit maakte indruk op de raadsleden en de burgemeester van Zoetermeer. Namens CGV Zoetermeer heeft Christa Ros in 2,5 minuut vertelt waarom wij vinden dat Gymworld er moet komen. Ook Jerry van der Ziel (voorzitter GV Pro Patria) heeft ingesproken tijdens de vergadering.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het herijkingsvoorstel financiering Gymworld! Als alles goed gaat is het heel goed mogelijk dat de bouw van Gymworld dit jaar nog zal starten.

Via deze weg willen wij iedereen die in de raadzaal aanwezig was hartelijk bedanken voor jullie steun. Mede dankzij jullie heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen!

25 jarig jubileum

Op 11 januari jl. zijn, Trees van Wezel en Gertruud Sieben, twee leden van onze volksdans groep, in het zonnetje gezet. Zij zijn 25 jaar lid van de vereniging en de KNGU. Daar hoort een mooi speldje en een bos bloemen bij. Arina Verboom, secretaris a.i. CGV Zoetermeer, heeft het speldje en de bloemen aan beide dames uitgereikt. Na de uitreiking van het speldje heeft Arina nog 1 nummer meegedanst met de volksdansgroep.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinterklaas bij CGV Zoetermeer

Op woensdag 22 november was het zover. Sinterklaas bracht een bezoek aan CGV Zoetermeer. Zo’n 30 zenuwachtige kinderen zijn begonnen met het leren van een dansje. Tijdens het leren van het dansje kwamen er ineen een paar pieten binnen, maar Sinterklaas was er niet bij. Dat was wel raar, maar na een paar mooi gezongen liedjes kwam de Sint gelukkig toch. Alle kinderen hebben aan de Sint en zijn pieten laten zien wat ze allemaal kunnen. De Sint heeft genoten van alle mooie dingen die hij heeft gezien en kan niet wachten tot volgend jaar!

Dit jaar hebben wij hulp gekregen van een aantal leerlingen van het Atrium, school voor praktijkonderwijs. Wij willen jullie daar via deze weg nogmaals hartelijk voor bedanken!

Succesvolle sportmiddag voor senioren

Een stralende woensdagmiddag en circa 70 enthousiaste sporters van CGV waren mooie ingrediënten voor een feestelijke sportmiddag, die begon in het Balijbos. In het bos hingen foto’s van ingangen van belangrijke gebouwen in Zoetermeer. De deelnemers moesten daar de juiste straatnamen aan verbinden. Later in de sporthal werden de spieren getraind met het onderdeel fitness. Na een spel waarin logisch nadenken centraal stond vertrokken de sporters naar het eetcafé aan de Gondelkade alwaar de dag met een heerlijk etentje werd afgesloten.