Nieuws


Grote Clubactie 2018 is weer van start gegaan

Grote Clubactie 2018

Hallo allen,

Ook dit jaar doet CGV Zoetermeer weer mee met Grote Clubactie en we willen graag zo veel mogelijk loten verkopen! De loten kosten € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (dat is € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Bovendien maken de kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van €100.000,-!

Doe je ook mee?

Je mag de loten verkopen aan iedereen: je familie, vrienden, buren, enz.
Eén lot kost 3 euro, maar het is natuurlijk super als iemand meer loten wil kopen!

Het verkopen van de loten is eenvoudig. We werken met eenmalige machtiging.
Dit gaat als volgt: de koper vult zijn/haar gegevens in in jouw verkoopboekje en het bedrag van de loten wordt daarna van zijn/haar bankrekening afgeschreven. Het lotnummer komt op het bankafschrift.
Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje.

Inleveren boekjes vóór 1 november

Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen?
Vul dan de gegevens voor op het boekje in (Naam club: CGV Zoetermeer, Naam lotenverkoper: je eigen naam, Team: schrijf hier de naam van je juf/meester) en lever het boekje vóór 1 november op je les in.

We hebben ook een digitale lotenverkoop. Je kunt hiervoor inloggen op  https://www.clubactie.nl/actie/CGVZOETERMEER4
Deze link staat ook op Facebook.

Wanneer beginnen?

De Grote Clubactie start op zaterdag 15 september. Vanaf die dag mag je beginnen met de verkoop, niet eerder i.v.m. landelijke afspraken!

Beloning voor onze lotenverkopers

Als je 10 loten of meer verkoopt, krijg je een cadeaubon van 5 euro.
Als je 25 loten of meer verkoopt, krijg je een cadeaubon van 10 euro.
Minder dan 10 loten verkocht? Voor jou is er een aanmoedigingsprijsje.
De 3 top-verkopers winnen een cadeaubon van € 15,- € 20,- en € 25,-!

Veel succes!                  Alvast bedankt!
 

Mededelingen start seizoen afdeling Sportfit 55+

Sporthal de Veur
Vanwege de halfjaarlijkse enting is sporthal de Veur op 19 september bezet. De lessen gaan wel door in een andere gymzaal. Het adres is: Kruiswater 197 in de wijk Meerzicht.

Aangepaste vakantie
In verband met de vakantie van Hans en Els van Wijk van 7 t/m 14 oktober zullen de lessen die week in het Willem Alexander Plantsoen, sporthal de Veur en het Oostpunt in Oosterheem niet doorgaan. Deze lessen worden gegeven in de herfstvakantie van 21 t/m 28 oktober.

Sportactiviteit
Op 24 oktober a.s. wordt voor de 55 plussers van CGV Zoetermeer en GV Pro Patria een sportactiviteit georganiseerd in sporthal de Veur van 13.00-16.00 uur. Informatie op de lessen of via 06-44622507.

Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Hierbij willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van CGV Zoetermeer. Deze vindt plaats op donderdag 17 mei 2018, om 20.30 uur, in de Prinses Margrietschool, Antigonéschouw 12 (schuin tegenover De Sniep), 2726 KE Zoetermeer.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom en staat de koffie / thee klaar.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2017
4. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2017
5. Goedkeuren financieel verslag 2017
6. Verslag kascontrolecommissie 2017
7. Vaststellen begroting 2018
8. Benoemen kascontrolecommissie 2018
9. Benoeming bestuursleden
Voorstel tot her benoeming: Arina Verboom
10. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
11. Toekomst gymsport Zoetermeer
12. Rondvraag
13. Sluiting

U kunt het jaarverslag vanaf 10 mei 2018 bij het bestuur opvragen. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen hebben, dan stellen wij het op prijs als u deze voor 15 mei 2018 bij het bestuur indient. Dit houdt niet in dat er op de jaarvergadering geen vragen meer gesteld kunnen worden.

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer

Gymworld gaat door!!

Op maandag 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer gedebatteerd over het herijkingsvoorstel financiering Gymworld. Samen met GV Pro Patria hebben we gezorgd dat de publieke tribune vol zat met turners, turnsters, trampoline springers en springsters, parcour en andere belanghebbende. Dit maakte indruk op de raadsleden en de burgemeester van Zoetermeer. Namens CGV Zoetermeer heeft Christa Ros in 2,5 minuut vertelt waarom wij vinden dat Gymworld er moet komen. Ook Jerry van der Ziel (voorzitter GV Pro Patria) heeft ingesproken tijdens de vergadering.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het herijkingsvoorstel financiering Gymworld! Als alles goed gaat is het heel goed mogelijk dat de bouw van Gymworld dit jaar nog zal starten.

Via deze weg willen wij iedereen die in de raadzaal aanwezig was hartelijk bedanken voor jullie steun. Mede dankzij jullie heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen!

25 jarig jubileum

Op 11 januari jl. zijn, Trees van Wezel en Gertruud Sieben, twee leden van onze volksdans groep, in het zonnetje gezet. Zij zijn 25 jaar lid van de vereniging en de KNGU. Daar hoort een mooi speldje en een bos bloemen bij. Arina Verboom, secretaris a.i. CGV Zoetermeer, heeft het speldje en de bloemen aan beide dames uitgereikt. Na de uitreiking van het speldje heeft Arina nog 1 nummer meegedanst met de volksdansgroep.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinterklaas bij CGV Zoetermeer

Op woensdag 22 november was het zover. Sinterklaas bracht een bezoek aan CGV Zoetermeer. Zo’n 30 zenuwachtige kinderen zijn begonnen met het leren van een dansje. Tijdens het leren van het dansje kwamen er ineen een paar pieten binnen, maar Sinterklaas was er niet bij. Dat was wel raar, maar na een paar mooi gezongen liedjes kwam de Sint gelukkig toch. Alle kinderen hebben aan de Sint en zijn pieten laten zien wat ze allemaal kunnen. De Sint heeft genoten van alle mooie dingen die hij heeft gezien en kan niet wachten tot volgend jaar!

Dit jaar hebben wij hulp gekregen van een aantal leerlingen van het Atrium, school voor praktijkonderwijs. Wij willen jullie daar via deze weg nogmaals hartelijk voor bedanken!