Nieuws


Jaarvergadering CGV Zoetermeer 19-5-2022 20.00 uur

Uitnodiging
Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van CGV Zoetermeer. Het bestuur is voornemens om deze vergadering te organiseren op donderdag 19 mei 2022 v.a. 20.00 uur in Gymworld (Amerikaweg 135, 2717 AV Zoetermeer).

Gezien de beperkte ruimte willen we u verzoeken om u vooraf aan te melden voor de ALV. Dit kan door een email te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com. Afmelden kan eveneens via het emailadres.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2021
3. Goedkeuring jaarverslagen bestuur en afdelingen 2021
4. Goedkeuring financieel verslag 2021
5. Verslag kascontrolecommissie 2021
6. Vaststellen begroting 2022
7. Benoemen kascontrolecommissie 2022
8. Bestuursverkiezing algemeen bestuurslid
Het bestuur stelt voor Martin Kool te benoemen als algemeen bestuurslid.
9. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
10. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement (HR) van de vereniging zodanig aan te passen dat het HR voldoet aan de eisen in de WBTR.
11. Samenwerking Pro Patria
12. Beantwoording vooraf gestelde vragen
13. Sluiting

Het jaarverslag 2021 en het voorstel aanpassing huishoudelijk reglement zijn bij het bestuur op te vragen vanaf 12 mei 2022. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. Dit kan daarom tot uiterlijk maandag 16 mei 2022 20.00 uur.

Wij hopen op uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer

Deze week (7-3 t/m 11-3) collecteren we voor Jantje Beton!

Beste Leden,

Deze week collecteren we als CGV Zoetermeer voor Jantje Beton!

Jantje Beton is een organisatie die buiten spelen voor kinderen promoot! CGV Zoetermeer vindt het belangrijk dat kinderen bewegen en buitenspelen is daar een groot onderdeel van.

Wilt u ook een donatie doen? Dat kan. Scan onderstaande QR code en we zien uw bijdrage graag tegemoet.

Van de opbrengst van de collecte is 50% voor Jantje Beton en 50% voor CGV Zoetermeer.

Corona update: Alle lessen starten weer per 15-1-2022 10.00 uur!

Beste Leden,

Zoals jullie wellicht vernomen hebben tijdens de persconferentie heeft het kabinet besloten dat alle binnen sport weer mag starten.

Dit betekent dat alle lessen van CGV Zoetermeer weer zullen starten per 15-1-2022 10.00 uur.

Uiteraard zullen we nog wel een aantal regels moeten aanhouden. Deze zullen we op een later moment publiceren op de website.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Corona update: vanaf 29 november vervallen alle lessen tot nader order

Beste leden en ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen vrijdagavond zijn er door de overheid nieuwe Corona maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de sportsector. Ondanks dat we nog in afwachting zijn van de richtlijnen vanuit gemeente Zoetermeer, NOC-NSF en de KNGU, hebben de besturen van Pro Patria Zoetermeer en CGV Zoetermeer besloten om alle lessen en trainingen vanaf maandag 29 november tot nader order stop te zetten.

Waarom is er gekozen voor deze drastische maatregel?
· Het merendeel van de lessen en trainingen start na 17:00.
· Het verplaatsen van of het organiseren van trainingsmomenten is erg lastig gezien de zaalbezetting op andere dagen en tijden.
· De coronamaatregelen zijn bedoeld om het aantal contactmomenten te verminderen.

We willen voorkomen dat er ongelijkheid ontstaat waarbij de ene groep wel kan trainen en een andere niet (zelfde type les/sport)

Uitzonderingen:
Seniorensport à Lessen voor onze ‘senioren’ sporters zijnde Gymfit, Sportfit, Sport en Spel en Meer Bewegen voor Ouderen die al tussen 8.00 en 17.00 uur in het lesrooster staan.

Wedstrijdsport à Iedereen die in december of januari een door de KNGU georganiseerde wedstrijd heeft (training tot wedstrijdmoment) met het oog op blessure preventie alsook wedstrijdvoorbereiding.

Met sportieve groet,

CGV Zoetermeer
GV Pro Patria Zoetermeer

Aanvangstijden wedstrijden 13 november en COVID maatregelen

Beste ouders/verzorgers,

Op zaterdag 13 november zijn de springwedstrijden van CGV Zoetermeer. Wij zijn blij om te melden dat de wedstrijd doorgaat. Wel zijn wij helaas genoodzaakt om een aantal aanpassingen te maken in verband met de aangescherpte corona maatregelen. Graag willen we u vragen om rekening te houden met de volgende maatregelen:

– Bij klachten blijf je thuis. Al ben je in het bezit van een coronatoegangsbewijs, dan nog willen wij je dringend verzoeken je eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet naar Gymworld te komen indien je klachten ervaart passend in het rijtje van een covid-19 besmetting.
– Iedereen die 18 jaar of ouder is moet een geldige QR code hebben om Gymworld binnen te komen. Deze wordt bij binnenkomst gescand.
– In verband met de grootte van de tribune zijn we genoodzaakt om het aantal mensen op de tribune te beperken. Iedere deelnemer mag daarom maximaal 2 volwassenen meenemen. Broertjes en zusjes jonger dan 18 jaar kunnen gewoon meekomen.

Tijden van de wedstrijd
11.00 – 13.00 uur Selectie leden CGV Zoetermeer
13.30 – 15.30 uur Alle leden van 4, 5, 6, 8 en 9 jaar
15.45 – 17.45 uur Alle leden van 7 jaar en 10 jaar en ouder

Bij binnenkomst vragen we jullie de kosten voor deelname a € 3,50 te voldoen. Dit kan contant (graag gepast) of via pin.

Kom op tijd, maar niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Eerder is het helaas niet mogelijk om naar binnen te komen ivm de QR code die gescand moet worden.
Er staat bij binnenkomst iemand klaar om de kinderen te begeleiden naar de juiste kleedkamer, zodat de ouders direct naar de tribune kunnen.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het uiteraard graag.

We gaan er een leuke dag van maken!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Grote Clubactie 2021

Beste lotenverkoper,

Zaterdag 18 september 2021 is de Grote Clubactie van start gegaan! CGV Zoetermeer doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar onze clubkas gaat! Bovendien maken kopers van de loten kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en kun jij als verkoper ook leuke prijzen winnen.

Wat is de bedoeling?
Het verkopen van loten is heel eenvoudig. Wij werken met verkoopboekjes (ook met QR-code) en online verkoop.

Verkoopboekjes: Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. De koper kan via het verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QR-code) of hij vult zijn gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift en per e-mail. Als iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon een bedankbriefje (zit rechts naast het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel.

Online: Dit is de clublink naar de verkooppagina: https://lot.clubactie.nl/lot/c.g.v.-zoetermeer/210774
Je kan de link delen met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail en social media en zo loten verkopen. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper afgeschreven en de koper ontvangt het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail.

Wanneer, waar en hoe?
De Grote Clubactie 2021 start op zaterdag 18 september. Vanaf die datum mag je beginnen met loten verkopen. Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden en buren. Let erop dat je verantwoord loten verkoopt tijdens de coronacrisis en dat de lotenkopers 18 jaar of ouder zijn! Verantwoord loten verkopen langs de deur doe je zo:
– Houd altijd 1,5 meter afstand aan de deur.
– Gebruik je het verkoopboekje? Vraag kopers dan zoveel mogelijk online loten te kopen. Lukt dit niet? Vraag dan of de koper zijn eigen pen wil gebruiken.

Verkoopboekje inleveren
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever hem dan in bij de leiding van je les vòòr 23 oktober 2021. Hij/zij zorgt ervoor dat het verder in orde komt!

Win gave prijzen
Help het doel van jouw vereniging te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen en win tegelijkertijd te gekke prijzen. Wat kun je winnen?
– Als je 10 of meer loten verkoopt, krijg je een cadeaubon van 5 euro, als je 25 of meer loten verkoopt een cadeaubon van 10 euro. Heb je minder dan 10 loten verkocht, dan is er voor jou een klein cadeautje. De top 3 verkopers van CGV Zoetermeer krijgen een cadeaubon van 15, 20 en 25 euro.

Wij wensen je heel veel succes met het verkopen van loten! We gaan ervoor met z’n allen en hopen op een geweldig resultaat. Jouw inzet is goud waard!