Nieuws


Grote clubactie 2019

Hallo allen,

 

Ook dit jaar doet CGV Zoetermeer weer mee met Grote Clubactie en we willen graag zo veel mogelijk loten verkopen! De loten kosten € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat wel 80% (dat is € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Bovendien maken de kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van €100.000,-!

 

Doe je ook mee?

Je mag de loten verkopen aan iedereen: je familie, vrienden, buren, enz.

Eén lot kost 3 euro, maar het is natuurlijk super als iemand meer loten wil kopen!

 

Het verkopen van de loten is eenvoudig. We werken met eenmalige machtiging.

De koper vult zijn/haar gegevens in in jouw verkoopboekje en het bedrag van de loten wordt daarna van zijn/haar bankrekening afgeschreven. Het lotnummer komt op het bankafschrift.

Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje.

 

Inleveren boekjes vóór 20 oktober

Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen?

Vul dan de gegevens voor op het boekje in (Naam club: CGV Zoetermeer, Naam lotenverkoper: je eigen naam, Team: schrijf hier de naam van je juf/meester) en lever het boekje vóór 20 oktober op je les in.

 

We hebben ook een digitale lotenverkoop. Je kunt hiervoor inloggen op  http://toolbox.clubactie.nl/actie/CGVZOETERMEER4

Deze link staat ook op Facebook en op de website.

 

Wanneer beginnen?

De Grote Clubactie start dit jaar op zaterdag 14 september. Op die dag mag je beginnen met de verkoop.

 

Cadeaus voor jullie, onze lotenverkopers:

Als je 10 loten of meer verkoopt, krijg je een cadeaubon van 5 euro.

Als je 25 loten of meer verkoopt, krijg je een cadeaubon van 10 euro.

Minder dan 10 loten verkocht? Voor jou is er een klein cadeautje.

De 3 top-verkopers winnen een cadeaubon van € 15,-   € 20,-  en € 25,-!

Veel success!                      Alvast bedankt!

   

Eerste paal gymworld

Op woensdag 10 juli 2019 gaat de eerste paal van het complex Gymworld de grond in. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het slaan van de paal start om 14.00 uur en zal tot ongeveer 14.45 uur duren.
Houdt u bij de keuze van uw schoenen rekening met dat het evenement op een bouwplaats zal zijn?

We hopen u te zien op 10 juli om 14.00 uur.

Weekend vol dans bij CGV en Pro Patria

Het weekend van 29 en 30 juni stonden bij de verenigingen CGV en Pro Patria in het teken van dans. Met de aankomende fusie worden steeds meer activiteiten gezamenlijk verzorgd.

Op zaterdag hield DiZ (Dansen in Zoetermeer), de jazzdans afdeling van CGV, haar jaarlijkse dansfestival in het Stadstheater. Met het thema DiZ@Work stond de voorstelling dit jaar in het teken van beroepen. 170 deelnemers in de leeftijd variërend van 4 tot 70 jaar, waaronder ook leden van Pro Patria, verzorgden 25 fantastische optredens. Ook de afdeling turnen was aanwezig en lieten spectaculaire turnnummers zien. Zelfs de vaders deden mee met een dansoptreden!

Op  zondag vond in het Castellum de eindvoorstelling plaats van alle dansgroepen van Pro Patria waar ook CGV een optreden verzorgde. Ondanks de warmte werd door de dansers een wervelende show neergezet die enthousiast werd ontvangen door het publiek. De docenten zijn erg trots op de prestaties van hun leerlingen. Er wordt nu alweer uitgekeken naar de voorstelling van volgend jaar!

Hoppa, instuif in Zoetermeer

Volksdansgroep Le Ma’ayan uit Zoetermeer houdt haar laatste seizoensavond op donderdagavond 18 juli en wil dit doen in de vorm van een instuif. Iedereen is uitgenodigd om dit mee te maken. Ons repertoire bestaat uit vnl. Balkan en Israëlisch. Zaal open 19:30- gratis parkeren in omgeving- ligt naast station de Leyens.
Er is geen catering aanwezig.

Recreatiewedstrijd turn(st)ers CGV Zoetermeer, Pro Patria en NAS

Het is een jaarlijks terugkerend evenement van CGV Zoetermeer, de 4-kamp wedstrijden. Op zaterdag 18 mei 2019 was het zover. NAS Benthuizen is altijd al te gast, maar dit jaar voor het eerst in het kader van de samenwerking en aankomende fusie waren ook alle turn(st)ers van Pro Patria van de partij.

Maar liefst 300 recreatieve turners en turnsters lieten op 4 toestellen zien wat ze konden, ieder op zijn of haar eigen niveau. Om 8.00 uur ’s ochtend stonden de train(st)ers van de 3 verenigingen al in de gymzaal Lijnbaan om alles klaar te zetten voor een lange dag. De eerste ronde leiten de jongens zien wat ze konden op voltige of sprong en rek, brug en ringen. Op de andere baan turnden de meisjes op de balk, brug, sprong en ringen. Ook in de tweede wedstrijdronde werd er op 2 banen geturnd om alle kinderen kwijt te kunnen. Na een zeer drukke ochtend waren er nog 4 rondes waar op 1 baan werd geturnd, maar het was er niet minder gezellig door. Om 19.30 uur hadden alle kinderen hun wedstrijd gedaan. De train(st)ers moesten toen nog even opruimen.
Met dank aan alle vrijwilligers (jury, teltafel en catering) was het weer een geslaagde dag; alle kinderen op hun eigen niveau aan het turnen met een lach op hun gezicht. De beloning, een mooi diploma en een vaantje als aandenken.

De samenwerking tussen de beide verenigingen liep gesmeerd, alsof het nooit anders was geweest.

Tijden 4 toestellen wedstrijden Lijnbaan 311

Ronde 1: 9.00 – 10.45 uur
Alle jongens en meisjes 7 jaar niveau 5

Ronde 2: 11.00 – 12.30 uur
Meisjes 5-6 jaar niveau 5 en 4, meisjes 8 jaar niveau 5

Ronde 3: 12.45 – 14.15 uur
Meisjes 9 t/m 13 jaar niveau 5

Ronde 4: 14.30 – 16.00 uur
Meisjes 7 en 8 jaar niveau 4

Ronde 5: 16.15 – 17.45 uur
Meisjes 7 t/m 9 jaar niveau 2 en 3 en meisjes 9 jaar niveau 4

Ronde 6: 18.00 – 20.00 uur
Meisjes 10 jaar en ouder niveau 2, 3 en 4

Adres Lijnbaan 311, Zoetermeer

Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Hierbij willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van CGV Zoetermeer. Deze vindt plaats op donderdag 6 juni 2019, om 20.30 uur, in de Prinses Margrietschool, Antigonéschouw 12 (schuin tegenover De Sniep), 2726 KE Zoetermeer.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom en staat de koffie / thee klaar.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2018
4. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2018
5. Goedkeuren financieel verslag 2018
6. Verslag kascontrolecommissie 2018
7. Vaststellen begroting 2019
8. Benoemen kascontrolecommissie 2019
9. Benoeming bestuursleden
10. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
11. Fusie CGV Zoetermeer en GV Pro Patria Zoetermeer
12. Rondvraag
13. Sluiting

U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 27 mei 2019 beschikbaar zijn. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen hebben, dan stellen wij het op prijs als u deze voor 1 juni 2019 bij het bestuur indient. Dit houdt niet in dat er op de jaarvergadering geen vragen gesteld kunnen worden.

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer

DiZ@Work: 29 juni 2019 (aanvang 19:30 uur, einde circa 22:00 uur)

De titel van de jaarlijkse dansvoorstelling van DiZ is dit jaar “DiZ@Work”.
Er is een vrije muziekkeuze voor de jazzdansgroepen, maar de dansen zijn gerelateerde aan een bepaald beroep. Dat kan bijvoorbeeld een beroep zijn van een van de ouders, of een beroep dat bij de muziekkeuze hoort. Let op, er zijn wel wonderlijke beroepen bij. De afdeling Turnen gaat twee spectaculaire turnnummers verzorgen; door de dames selectie en door de heren selectie. Door de komende fusie met Pro Patria treden al vier PP dansgroepen op. Het wordt een gevarieerd programma met 25 nummers (jazzdans, hiphop, streetdance en turnen) uitgevoerd door circa 150 deelneemsters/deelnemers. De afdeling Techniek van het Stadstheater staat weer garant voor een flitsende lichtshow als begeleiding bij de dansen.

De prijs van de kaartjes is gelijk aan die van vorig jaar: € 10,00 voor 65+ en kinderen t/m 12 jaar; € 13,00 voor volwassenen, dit is inclusief garderobe en pauzedrankje.
Kaartjes zijn verkrijgbaar (vanaf dinsdag 16 april 16:00 uur):

  • bij de servicebalie afhalen van het Stadtheater (Theaterplein 10) van dinsdag t/m zaterdag van 16:00 uur tot 20:30 uur.
  • telefonisch (079 – 342 75 65 ) bestellen van maandag t/m vrijdag vanaf 14:00 uur, op maandag tot 17:30 uur, op de andere dagen tot 20:30 uur.
  • via internet (www.stadstheater.nl) als e-ticket 24 uur per dag, 7 dagen per week.