Nieuws


Uitzending documentaire Gymworld.. En hij staat!

Op zaterdag 3 juli aanstaande vanaf 17.00 uur is de documentaire ‘Gymworld.. En hij staat!’ op TV West te zien.

In november 2020 is de kortere versie van de documentaire al uitgezonden. Nu zijn de laatste opnamen verwerkt en is de documentaire afgemaakt. Het resultaat is een film waarin de kijker een uniek inkijkje krijgt in het hele (bouw)proces. De kijker wordt meegenomen in de voorgeschiedenis, we zien hoe de bouw tot stand is gekomen en de verenigingen spreken over (de toekomst van) de gymnastieksport in Zoetermeer.

De promo kan hier alvast worden bekeken.

Eerste wedstijd Gymworld

Zaterdag 26 juni vond dan eindelijk de allereerste echte wedstrijd plaats in Gymworld. De jongste
meisjes van de selectie van CGV Zoetermeer mochten hun kunsten aan de jury laten zien. Mét
publiek om hen aan te moedigen! De ingebruikname van het mooie nieuwe Gymworld vond plaats in
augustus 2020 maar half december 2020 werd de accommodatie weer gesloten voor trainingen.
Vanaf 19 mei konden de meisjes, na maandenlang zoom- en buitentrainingen te hebben gedaan,
weer binnen oefenen op nieuwe onderdelen. Voor de wedstrijd is de nieuwe oefenstof van de KNGU
als basis gebruikt. In de categorie niveau 7 kwamen Julie, Indy, Maud, Nina, Celine en Lisanne uit op
balk, vloer, sprong en brug. Met 47,5 punten pakte Maud overtuigend de overwinning. Indy en
Lisanne werden resp. 2de en 3e. In de categorie niveau 5/6 kwamen Dewi, Fenne, Morgan, Luana,
Nya en Fay uit. Morgan pakte hier de gouden medaille met 51,7 punten, op de voet gevolgd door
Luana met 51, 4 punten. Fenne is deze categorie 3de geworden. Maar niet alleen de prijswinnaars
gingen met een medaille naar huis. Alle turnsters kregen een medaille voor hun prestaties na zo’n
raar trainingsjaar. Ook kreeg iedereen een diploma mee naar huis.

Agenda jaarvergadering CGV Zoetermeer 23 juni 2021 20.00

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Onderstaand de agenda voor de algemene ledenvergadering van 23 juni 2021 20.00.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2020
3. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2020
4. Goedkeuren financieel verslag 2020
5. Verslag kascontrolecommissie 2020
6. Vaststellen begroting 2021
7. Benoemen kascontrolecommissie 2021
8. Bestuursverkiezing voorzitter
9. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
10. Beantwoording vooraf gestelde vragen
11. Sluiting

Wij hopen op uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer

Jaarvergadering CGV Zoetermeer woensdag 23 juni 20.00 uur (online)

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Het bestuur van CGV Zoetermeer is voornemens om op woensdag 23 juni om 20.00 uur de jaarvergadering te organiseren. Helaas kan dat ook dit jaar niet op locatie met fysieke aanwezigheid. We zullen de vergadering dan ook via Microsoft Teams organiseren.

Wilt u aanwezig zijn dan vragen we u om een e-mail te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com met uw aanmelding. Uiterlijk 20 juni 2021 ontvangt u een e-mail met daarin de link naar de digitale vergadering.

U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 9 juni 2021 beschikbaar zijn. Vragen kunt u vooraf schriftelijk stellen door het sturen van een e-mail naar cgvzoetermeer@gmail.com.

We hopen u allemaal digitaal te ontmoeten op woensdag 23 juni 2021 om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Vragen over de lesindeling? Richt u tot het bestuur!

Beste leden en ouders van leden,

Vanaf 19 mei 2021 mogen de lessen weer binnen in de zalen gegeven worden. Heel fijn natuurlijk, maar dit brengt ook met zich mee dat sommige lessen een andere indeling hebben. Dit in verband met het feit dat er maar maximaal 30 kinderen tegelijk in de zaal aanwezig mogen zijn.

Wanneer u vragen heeft over de indeling die is gemaakt voor de lessen kunt u zich wenden tot het bestuur van CGV Zoetermeer. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar cgvzoetermeer@gmail.com. Het bestuur zal u zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag sturen.

We willen u met klem verzoeken om deze vragen niet aan de trainers te stellen! Zij kunnen deze vragen niet beantwoorden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Corona update 19 mei 2021

Beste leden,

Wij willen u met klem verzoeken om de regels te respecteren ,maar vooral ook na te leven. Wanneer wij ons als vereniging niet aan de regels houden riskeren wij een boete. Daarnaast zijn BOA’s ook gemachtigd om locaties te sluiten en dan kunnen we onze lessen niet meer geven.

Regels recreatieve lessen voor de jeugd

De regels vanaf 19-05-2021:
– Bij het binnen sporten is reserveren, registratie en een gezondheidscheck verplicht.
Bij binnenkomst wordt er gevraagd of het kind geen klachten heeft. Bij klachten of bij twijfel van klachten mag de train(st)er uw kind weigeren deel te nemen.
Er is een plek gereserveerd op de les waar je voor de lockdown sportte. Het is NIET mogelijk om naar een andere les te gaan dan waarvoor is ingeschreven.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, maar moeten zich wel vooraf aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op de website www.cgvzoetermeer.nl of door naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en de les waar de interesse naartoe gaat te mailen naar cgvzoetermeer@gmail.com.

– Zet uw kind af bij de voordeur en laat uw kind alleen naar binnen gaan (bij peuter/kleuter lessen zal de trainer uw kinderen opwachten bij de deur). Vertrek niet meteen, want het kan zijn dat uw kind niet wordt toegelaten tot de les als de train(st)er de gezondheidscheck niet vertrouwd.
– Kinderen kunnen worden afgehaald bij de nooduitgang. Bij het buiten wachten vragen we u goed te letten op de 1,5m afstand.
– Laat uw kind omgekleed naar de zaal komen. De kleedkamers zijn gesloten. Schoenen en jas mogen in de zaal aan de kant worden gelegd.
– Bij verplaatsen in de binnenruimte zijn mondkapjes verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Alleen tijdens het sporten mogen de mondkapjes af.
– Sporters tot en met 17 jaar mogen in groepsverband sporten, voor hen zijn geen beperkingen qua sporten. Natuurlijk houden sporters vanaf 13 jaar wel afstand tot de trainer.

Lessen voor de leden van 18 jaar e.o.

Het binnensporten voor volwassenen is helaas aan nog meer regels onderhevig. Er zal daarom per les worden gekeken of het haalbaar is om weer binnen te gaan sporten. De leden worden door de train(st)er van de les op de hoogte gebracht van de mogelijkheden.
Als er lessen binnen worden opgestart, dan gelden vanaf 19-05-2021 de volgende regels:
– Bij het binnen sporten is reserveren, registratie en een gezondheidscheck verplicht.
– Er mogen maximaal 30 sporters binnen zijn per zelfstandige ruimte. Dit is exclusief personeel.
– Een ruimte mag niet worden opgesplitst door middel van het plaatsen van wanden, schotten, plastic, etc. Er mogen dus geen aanpassingen aan een ruimte worden gedaan om meerdere ruimtes te creëren.
– Bij verplaatsen in de binnenruimte zijn mondkapjes verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Alleen tijdens het sporten mogen de mondkapjes af.
– Vanaf 18 jaar mag er individueel gesport worden, of in groepjes van maximaal 2.
– Groepslessen zijn niet toegestaan. Meerdere groepjes van 2 (met onderlinge afstand) op duidelijke afstand van elkaar mag wel. De groepjes moeten duidelijk van elkaar gescheiden zijn.
– 1 instructeur voor meerdere groepjes is toegestaan.
– Kleedkamers en douches zijn gesloten.

Parkeerverbod onder Gymworld

Beste leden,

Vanaf maandag 8-3-2021 geldt een parkeerverbod onder Gymworld. De gemeente Zoetermeer heeft het parkeerverbod aangevraagd, zodat onze sporters veilig onder Gymworld kunnen sporten.
De gemeente zal het parkeerverbod duidelijk maken met hekken en borden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Collecte Jantje Beton

Ik collecteer voor mijn club. Help je mee onze clubkas spekken? Collecteer mee van 8 t/m 13 maart.

3 op de 10 kinderen spelen niet of slechts 1 keer p/w buiten. Voor kinderen met een beperking is het vaak onmogelijk. En steeds meer kinderen kunnen niet naar een club of vereniging. Spelen is belangrijk! CGV Zoetermeer collecteert mee tijdens de Jantje Beton Collecte van 8 t/m 13 maart en spekt daarmee tegelijk de eigen clubkas. Help een uurtje mee. Collecteren kan op een veilige en vertrouwde manier, zowel huis-aan-huis als online.

Doneren kan ook. Ga middels onderstaande QR-code naar de doneerpagina van Jantje Beton!