Nieuws


Grote Club Actie 2020

Beste lotenverkoper,

Zaterdag 19 september 2020 gaat de Grote Clubactie van start! CGV Zoetermeer doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar onze clubkas gaat! Bovendien maken kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en kun jij als verkoper ook leuke prijzen winnen.

Wat is de bedoeling?
Het verkopen van loten is heel eenvoudig. Wij werken met verkoopboekjes (ook met QR-code) en online verkoop.

Verkoopboekjes: Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. De koper kan via het verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QR-code of verkooplink) of hij vult zijn gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift en per e-mail. Als iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon een bedankbriefje (zit rechts naast het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel. Bekijk de instructie van online loten verkopen via het verkoopboekje onderaan deze brief.

Online: Dit is de clublink naar de verkooppagina: https://clubactie.nl/lot/c.g.v.-zoetermeer/210774
Deel de link met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail en social media en verkoop zo loten. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper afgeschreven en de koper ontvangt het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail.

Wanneer, waar en hoe?
De Grote Clubactie 2020 start op zaterdag 19 september. Vanaf die datum mag je beginnen met loten verkopen. Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden en buren. Let erop dat je verantwoord loten verkoopt tijdens de coronacrisis en dat de lotenkopers 18 jaar of ouder zijn! Verantwoord loten verkopen langs de deur doe je zo:
– Houd altijd 1,5 meter afstand aan de deur.
– Gebruik je het verkoopboekje? Vraag kopers dan zoveel mogelijk online loten te kopen. Lukt dit niet? Vraag dan of de koper zijn eigen pen wil gebruiken.

Verkoopboekje inleveren
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever hem dan in bij de leiding van je les vòòr 20 oktober 2020. Hij/zij zorgt ervoor dat het verder in orde komt!

Win gave prijzen
Help het doel van jouw vereniging te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen en win tegelijkertijd te gekke prijzen. Wat kun je winnen?
– Als je 10 of meer loten verkoopt, krijg je een cadeaubon van 5 euro, als je 25 of meer loten verkoopt een cadeaubon van 10 euro. Heb je minder dan 10 loten verkocht, dan is er voor jou een klein cadeautje. De top 3 verkopers van CGV Zoetermeer krijgen een cadeaubon van 15, 20 en 25 euro.
– Bij 20 of meer verkochte loten ontvang je ook de 20-loten-voucher, waar leuke acties op staan.
– Doe mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans op gave prijzen, zoals een Nintendo Switch als hoofdprijs! Ga voor meer informatie over deze winacties naar clubactie.nl.

Wij wensen je heel veel succes met het verkopen van loten! We gaan ervoor met z’n allen en hopen op een geweldig resultaat. Jouw inzet is goud waard!

Instuif in Gymworld

Sta jij liever op je handen dan op je voeten?
Heb je altijd al eens willen turnen in een echte turnhal?

Meld je dan nu aan voor de turn instuif bij CGV Zoetermeer!

Wanneer : Zaterdag 5 en 12 september
Waar: Gymworld Zoetermeer (Amerikaweg 135, 2717 AV Zoetermeer)
Kosten : Gratis (introductietarief)
Hoe laat:
Van 9.00 tot 10.00 uur Kinderen uit geboortejaar 2013 en later
Van 10.15 tot 11.15 uur Kinderen uit geboortejaar 2010 t/m 2012
Van 11.30 tot 12.30 uur Kinderen uit geboorte jaar 2009 en eerder

Iedereen is welkom! lid of geen lid en ook als je nog nooit geturnd hebt

In verband met Covid19 is het noodzakelijk om je vooraf in te schrijven. Dit kan door een mail te sturen aan cgvzoetermeer@gmail.com.
Vermeld je naam en geboortejaar en welke datum je wilt komen en dan zien we jullie op 5 of 12 september bij de gezelligste turnvereniging van Zoetermeer!

Vertrouwenscontactpersonen bij CGV Zoetermeer

Beste leden van CGV Zoetermeer,

Zoals u waarschijnlijk de afgelopen dagen heeft meegekregen is er veel berichtgeving geweest over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Naar aanleiding van deze berichtgeving willen we u graag informeren over de aanwezigheid van vertrouwenscontactpersonen binnen onze vereniging.

Sandra Hoofs Telefoonnummer: 079 3428 508

Aad Noort Telefoonnummer: 079 3612 381

Deze personen kunt u bellen als u hier een aanleiding voor heeft. Voor meer informatie over ons beleid rondom de vertrouwenscontactpersonen kunt u klikken op deze link.

Vakantie!

Beste leden van CGV Zoetermeer,

Via deze weg wensen wij jullie allemaal een hele fijne zomervakantie!

Vanaf maandag 31 augustus starten de lessen weer.

Vanaf 31 augustus kunnen we ook gebruik maken van de splinter nieuwe accommodatie Gymworld. Hou de website in de gaten voor het nieuwe rooster van de lessen in Gymworld. Mocht je les verplaatst worden naar Gymworld krijg je daar uiteraard apart bericht over.

Fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van CGV Zoetermeer

Lesrooster jeugdleden vanaf 1 juli 2020

Woensdag 24 juni 2020 hebben we te horen gekregen dat we vanaf 1 juli weer binnen mogen gaan sporten! We moesten nog heel even wachten op de protocollen van de sportbond en de gemeente, maar ook daar hebben we groen licht gekregen.

Vanaf 1 juli starten bijna alle jeugdlessen weer op, zoals ze ook voor Corona waren. Om aan de 1,5m afstand tussen volwassenen te kunnen voldoen, heeft de vereniging besloten dat ouders/verzorgers niet naar binnen mogen. Daarnaast worden de kleedkamers niet in gebruik genomen. We willen u dan ook vragen om thuis om te kleden. Afzetten en ophalen is vaak niet op dezelfde plek. Een (assistent)trainer zal bij de ingang staan om uw zoon/dochter op te halen en weer af te geven. Kijk voor het gehele schema en de afzet en ophaalplaats in het volgende bestand:

Rooster binnensporten juli 2020

Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.
U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in mei/juni op locatie houden geen doorgang willen laten vinden.
Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren woensdag 24 juni, 20.00 uur via Microsoft teams. U kunt zich aanmelden voor de jaarvergadering door een email te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com. U ontvangt dan uiterlijk 23 juni een link naar de vergadering.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2019
3. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2019
4. Goedkeuren financieel verslag 2019
5. Verslag kascontrolecommissie 2019
6. Vaststellen begroting 2020
7. Benoemen kascontrolecommissie 2020
8. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
a. Aftreden Arina Verboom
b. Benoemen Roberto Schipper
c. Benoemen Truus Brand
9. Beantwoording vooraf gestelde vragen
10. Sluiting
U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 19 juni 2020 beschikbaar zijn. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering (volgens de Corona spoedwet) vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. Dit kan daarom tot uiterlijk zondag 21 juni 20.00 uur.

Wij hopen op uw deelname.
Met vriendelijke groet,
Bestuur CGV Zoetermeer

Aankondiging ALV CGV Zoetermeer

Beste Leden, ouders van leden, ere leden en leden van verdienste,

Het bestuur is voornemens om op woensdag 24 juni om 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering te organiseren. Vanwege de corona maatregelen zal de ALV een online bijeenkomst worden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

In Memoriam Jan van der Meer

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud voorzitter en lid van verdienste Jan van der Meer.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer
Christa Ros
Jerry van der Ziel
Arina Verboom
Michiel Doeven
Willy Olaria

Update corona maatregelen CGV Zoetermeer

Zoetermeer, 2 april 2020

Geachte leden en ouders/verzorgers van leden,

Allereerst hopen wij dat deze brief u allemaal in gezondheid bereikt. Mocht dit niet zo zijn dan wensen we u en uw naasten uiteraard alle beterschap toe!

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 31 maart 2020 informeren wij u over de consequenties die de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus voor CGV Zoetermeer hebben.

Zowel de KNGU als het NOC*NSF hebben aangegeven dat alle trainingen, lessen en verenigingsactiviteiten niet mogen starten. CGV Zoetermeer onderschrijft deze maatregel. De lessen zullen dan ook tot en met de meivakantie stil liggen. We hopen op maandag 4 mei 2020 de lessen weer te kunnen hervatten. Mochten er in de tussentijd veranderingen optreden, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Uiteraard begrijpen wij dat er op dit moment vragen zijn over de lopende contributie voor de lessen. Voor ons als vereniging is het onduidelijk of we eventueel in aanmerking komen voor een financiële compensatie vanuit de overheid. Vooralsnog is het zo dat sportverenigingen, met alleen vrijwilligers in dienst, hier geen gebruik van kunnen maken.

Wij moeten ons dan ook beraden over hoe wij omgaan met de betaling van de vergoedingen van onze leiding.
De contributie die wij elk kwartaal voor elk lid afdragen aan de KNGU zal gewoon moeten worden betaald.

Over betaling van zaal huren zijn wij in gesprek met de betreffende instanties.

U begrijpt dat het voor ons dan ook op dit moment lastig is in te schatten hoe de financiële situatie van onze vereniging zich zal gaan ontwikkelen. We vragen u dan ook voorlopig de contributie op de normale wijze te betalen. Zodra wij de lessen weer definitief kunnen starten, zullen wij uiteraard bezien op welke wijze wij u kunnen compenseren voor de gemiste lessen.

Wij hopen dat u ook ons in deze onzekere tijd wilt blijven steunen en uw lidmaatschap blijft continueren.

Mocht u nog vragen hebben dat kunt u deze stellen via cgvzoetermeer@gmail.com.
Voor nu hou vol, pas op jezelf en op elkaar en blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van CGV Zoetermeer

Christa Ros
Voorzitter