Nieuws


Voorjaarsvakantie 2023

Beste leden,

Vanaf maandag 27 februari start de voorjaarsvakantie. Dat betekent dat er van maandag 27 februari t/m zondag 5 maart geen lessen gegeven zullen worden.

De les van zaterdag 24 februari gaat wel door.

Wij wensen u een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Aanvangstijden Springwedstrijden 15 oktober 2022

Beste ouders/verzorgers,

Op zaterdag 15 oktober zijn de springwedstrijden van CGV Zoetermeer. We zien ernaar uit om iedereen te kunnen verwelkomen in Gymworld. Onderstaand de indeling en tijden van de wedstrijden.

Tijden van de wedstrijd

10.30 – 12.30 uur Selectie leden CGV Zoetermeer
12.30 – 14.15 uur Alle leden van 5 en 6 jaar
14.15 – 15.45 uur Alle leden van 7 jaar
15.45 – 17.30 uur Alle leden van 8 en 9 jaar
17.30 – 19.00 uur Alle leden van 10 jaar en ouder

Bij binnenkomst vragen we jullie de kosten a € 3,50 te voldoen. Dit kan contant (graag gepast) of via pin.

Kom op tijd, maar niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Mochten er nog vragen zijn dan horen we het uiteraard graag.

We gaan er een leuke dag van maken!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Tussenstand Grote Club Actie

Beste leden en ouders van leden,

Op zaterdag 24 september is de Grote Club Actie gestart. Met veel enthousiasme zijn jullie aan de slag gegaan met het verkopen van loten. Dit heeft onze verwachtingen ruim overtroffen, want jullie hebben op dit moment al 1019 loten verkocht! Wat een super prestatie!

Dankzij de persoonlijke QR code kunnen jullie precies zien hoeveel loten je al online hebt verkocht. Als je alleen gebruik hebt gemaakt van het boekje, dan kun je het zien zodra wij het boekje retour hebben ontvangen en de loten ingevoerd zijn. Vergeet dan niet om even een foto van de voorkant van het boekje te maken, zodat je de inlog gegevens voor je eigen pagina niet kwijt bent.

Jullie hebben ontzettend je best gedaan om loten te verkopen en daar mag natuurlijk wat tegenover staan. Daarom hebben we voor de top 10 lotenverkopers van CGV Zoetermeer aan het einde van de actie een prijs(je) beschikbaar. Voor de nummers 1 t/m 3 ligt er een cadeaubon klaar. De nummers 4 t/m 10 ontvangen ook een attentie.
Op dit moment is de top 10 als volgt:

  1.  95
  2. 43
  3. 37
  4. 37
  5. 35
  6. 30
  7. 28
  8. 27
  9. 26
  10. 26

De actie loopt nog tot begin november. We wensen jullie heel veel succes met het vervolg van de actie!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

15 oktober Springwedstrijden recreatie turnen

Beste Leden en ouders van leden,

Op 15 oktober zullen we onze individuele springwedstrijden voor de recreatie weer gaan organiseren. De wedstrijd zal gehouden worden in Gymworld. Alle leden van een recreatie les turnen kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Er zullen verschillende niveaus zijn waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Het niveau zal bepaald worden door de juf/meester van de les.

De kosten voor de wedstrijd bedragen € 3,50 per deelnemer. Deze kosten kunt u voldoen wanneer u op 15 oktober bij Gymworld binnen komt.

De starttijden zijn op dit moment nog niet bekend, maar worden uiterlijk 1 week voor de wedstrijden bekend gemaakt.

Aanmelden voor de springwedstrijden kan via deze link.

De uiterste aanmelddatum voor de wedstrijd is maandag 3 oktober 2022.

We hopen veel van onze leden te mogen verwelkomen in Gymworld!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Jaarvergadering CGV Zoetermeer 19-5-2022 20.00 uur

Uitnodiging
Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van CGV Zoetermeer. Het bestuur is voornemens om deze vergadering te organiseren op donderdag 19 mei 2022 v.a. 20.00 uur in Gymworld (Amerikaweg 135, 2717 AV Zoetermeer).

Gezien de beperkte ruimte willen we u verzoeken om u vooraf aan te melden voor de ALV. Dit kan door een email te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com. Afmelden kan eveneens via het emailadres.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2021
3. Goedkeuring jaarverslagen bestuur en afdelingen 2021
4. Goedkeuring financieel verslag 2021
5. Verslag kascontrolecommissie 2021
6. Vaststellen begroting 2022
7. Benoemen kascontrolecommissie 2022
8. Bestuursverkiezing algemeen bestuurslid
Het bestuur stelt voor Martin Kool te benoemen als algemeen bestuurslid.
9. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
10. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement (HR) van de vereniging zodanig aan te passen dat het HR voldoet aan de eisen in de WBTR.
11. Samenwerking Pro Patria
12. Beantwoording vooraf gestelde vragen
13. Sluiting

Het jaarverslag 2021 en het voorstel aanpassing huishoudelijk reglement zijn bij het bestuur op te vragen vanaf 12 mei 2022. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. Dit kan daarom tot uiterlijk maandag 16 mei 2022 20.00 uur.

Wij hopen op uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer