Vertrouwenscontactpersoon


CGV Zoetermeer wil een veilige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en plezierig kan sporten. De vereniging wil er alles aan doen om dit mogelijk te maken.

Toch gebeurt er wel eens iets waarbij een lid zich onprettig of onveilig voelt en dat gevoelig ligt, of waarover je niet graag praat. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan. Meestal kan dit het beste besproken worden met een trainer of bestuurslid. Soms blijkt dit echter een te grote stap. In een dergelijk geval kan een vertrouwenscontactpersoon de helpende hand bieden.

De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor iedereen binnen de organisatie: sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur met een klacht of een vraag betreffende grensoverschrijdend gedrag.

De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u wel de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijkheden om hulp te krijgen en kent de mogelijke vervolgstappen.

De VCP rapporteert alle incidenten die bij haar gemeld worden, desgewenst anoniem, aan het bestuur.

Het bestuur heeft Sandra Hoofs bereid gevonden om de rol van vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging te vervullen.