Contributie/Lesgeld


De contributie per wekelijks lesuur bedraagt*:

t/m 15 jaar € 33,00 per kwartaal, per wekelijks lesuur
16 – 64 jaar € 40,50 per kwartaal, per wekelijks lesuur
ouder / kind € 40,50 per kwartaal, per wekelijks lesuur
65 jaar en ouder € 33,00 per kwartaal, per wekelijks lesuur

De contributie per wekelijks recreatie turn uur in Gymworld bedraagt*:

t/m 15 jaar € 40,50 per kwartaal, per wekelijks lesuur
16 – 64 jaar € 45,00 per kwartaal, per wekelijks lesuur
65 jaar en ouder € 40,50 per kwartaal, per wekelijks lesuur

(*Bij inschrijving betaalt u eenmalig €15,- inschrijfgeld)

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden betaald d.m.v. een periodieke overschrijving** van uw bank op één van de onderstaande rekeningnummers. Uw overschrijving dient per kwartaal op de eerste dag van de maand januari, april, juli en oktober te geschieden.
(**Nieuwe leden van de afdeling Dans betalen op incassobasis)

De contributie voor de selectielessen wordt jaarlijks per seizoen vastgesteld.

Zoetermeerpas
CGV Zoetermeer is deelnemer aan de Zoetermeerpas 
Wilt u meer informatie over deze regeling of heeft u andere vragen, neem dan contact op via cgvzoetermeer@gmail.com of bel met Anja Ros: 079-3312322.

Rekeningnummers per afdeling

Dans NL73 INGB 0004 0166 40 CGV Afdeling Dans
Peuter/Kleuter NL30 INGB 0004 0166 38 CGV Zoetermeer
Sportfit 55+ NL95 INGB 0002 2527 84 CGV afdeling Sportfit 55+
Turnen NL03 INGB 0004 0166 39 CGV afdeling Turnen