Nieuws


Vertrouwenscontactpersonen bij CGV Zoetermeer

Beste leden van CGV Zoetermeer,

Zoals u waarschijnlijk de afgelopen dagen heeft meegekregen is er veel berichtgeving geweest over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Naar aanleiding van deze berichtgeving willen we u graag informeren over de aanwezigheid van vertrouwenscontactpersonen binnen onze vereniging.

Sandra Hoofs Telefoonnummer: 079 3428 508

Aad Noort Telefoonnummer: 079 3612 381

Deze personen kunt u bellen als u hier een aanleiding voor heeft. Voor meer informatie over ons beleid rondom de vertrouwenscontactpersonen kunt u klikken op deze link.

Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.
U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in mei/juni op locatie houden geen doorgang willen laten vinden.
Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren woensdag 24 juni, 20.00 uur via Microsoft teams. U kunt zich aanmelden voor de jaarvergadering door een email te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com. U ontvangt dan uiterlijk 23 juni een link naar de vergadering.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2019
3. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2019
4. Goedkeuren financieel verslag 2019
5. Verslag kascontrolecommissie 2019
6. Vaststellen begroting 2020
7. Benoemen kascontrolecommissie 2020
8. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
a. Aftreden Arina Verboom
b. Benoemen Roberto Schipper
c. Benoemen Truus Brand
9. Beantwoording vooraf gestelde vragen
10. Sluiting
U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 19 juni 2020 beschikbaar zijn. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering (volgens de Corona spoedwet) vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. Dit kan daarom tot uiterlijk zondag 21 juni 20.00 uur.

Wij hopen op uw deelname.
Met vriendelijke groet,
Bestuur CGV Zoetermeer

UPDATE: CGV Zoetermeer informatie inzake Corona virus

Geachte ouders/verzorgers van leden en leden van CGV Zoetermeer,

Graag willen wij u informeren over de gang van zaken rondom het Corona virus. Bij CGV Zoetermeer ontmoeten we elkaar wekelijks voor onze lessen. Het bestuur houdt de ontwikkelingen rondom het Corona virus goed in de gaten. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Om besmetting te voorkomen vragen wij u om de noodzakelijke hygiëne maatregelen te nemen:

– Was je handen regelmatig
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Geen handen schudden

Graag wijzen wij u als bestuur op het volgende:

Mensen die recent in gebieden zijn geweest waar het Coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben, kunnen volgens advies van het RIVM het beste thuis blijven om te herstellen van de klachten. Het gaat vooralsnog om de volgende gebieden:

– China (inclusief Hong Kong en Macau)
– Singapore
– Zuid-Korea
– Iran
– Noord Italië. Het gaat dan om de provincies: Aosta-Vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuili-Julisch-Venetië, Vento, Emilia-Romagna en Ligurië.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rivm.nl/coronavirus.covid-19

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer