Gedragscode


Gedragscode voor vrijwilligers van CGV Zoetermeer
 

Inleiding

CGV Zoetermeer is een gym-, turn- en dansvereniging voor mensen van alle leeftijden. Wij vinden het belangrijk dat de sporters zich veilig en prettig voelen bij onze vereniging. Om onze sporters te allen tijde goed te kunnen begeleiden, werken wij met een gedragscode. Wij vragen van alle medewerkers, leden, ouders en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de gedragscode.

Gedragscode

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Aanvullend hierop hanteren we ter voorkoming van seksueel overschrijdend gedrag de regels van NOC*NSF. Deze zijn te vinden op:

http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie

In gevallen waarin u van mening bent dat de gedragsregels niet nageleefd worden, kunt u contact opnemen met één van onze vertrouwenscontactpersonen via cgvzoetermeer@gmail.com

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van CGV Zoetermeer op 18 februari 2015.