Corona update


Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:

Met ingang van vandaag verzoeken wij u om uw kind bij de deur van de gymzaal af te zetten en alleen naar binnen te laten gaan. Na afloop van de les zal een trainer/assistent weer naar buiten komen met de kinderen. Bij het buiten wachten willen wij u vragen om goed op de 1,5 meter afstand te letten.

Wanneer uw kind voor een proefles komt kunt u de eerste vijf minuten met uw kind mee naar binnen. U kunt dan even kennis maken met de leiding van de les. Na de kennismaking verzoeken wij u om de zaal weer te verlaten. Wachten in de kleedkamers is niet toegestaan.

Kinderen onder de 12 jaar met een verkoudheid en/of andere klachten mogen helaas niet deelnemen aan de lessen. Dit is anders dan op school. Helaas is het voor onze trainers lastig om afstand te houden. Wij hebben maar een beperkt aantal trainers binnen de vereniging en het vinden van vervanging voor de lessen is daarom lastig.

Wij willen u met klem verzoeken om deze regels te respecteren en vooral ook na te leven. Wanneer wij ons als vereniging niet aan de regels houden riskeren wij een boete. Daarnaast zijn de BOA’s ook gemachtigd om locaties te sluiten. Met name Gymworld wordt scherp in de gaten gehouden. Als we samen onze schouders eronder zetten dan kunnen we ervoor zorgen dat we onze lessen kunnen blijven geven!

Mocht de situatie het weer toelaten dat u weer mee naar binnen kan met de kinderen zullen we u daarover informeren.