Corona update 19 mei 2021


Beste leden,

Wij willen u met klem verzoeken om de regels te respecteren ,maar vooral ook na te leven. Wanneer wij ons als vereniging niet aan de regels houden riskeren wij een boete. Daarnaast zijn BOA’s ook gemachtigd om locaties te sluiten en dan kunnen we onze lessen niet meer geven.

Regels recreatieve lessen voor de jeugd

De regels vanaf 19-05-2021:
– Bij het binnen sporten is reserveren, registratie en een gezondheidscheck verplicht.
Bij binnenkomst wordt er gevraagd of het kind geen klachten heeft. Bij klachten of bij twijfel van klachten mag de train(st)er uw kind weigeren deel te nemen.
Er is een plek gereserveerd op de les waar je voor de lockdown sportte. Het is NIET mogelijk om naar een andere les te gaan dan waarvoor is ingeschreven.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, maar moeten zich wel vooraf aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op de website www.cgvzoetermeer.nl of door naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en de les waar de interesse naartoe gaat te mailen naar cgvzoetermeer@gmail.com.

– Zet uw kind af bij de voordeur en laat uw kind alleen naar binnen gaan (bij peuter/kleuter lessen zal de trainer uw kinderen opwachten bij de deur). Vertrek niet meteen, want het kan zijn dat uw kind niet wordt toegelaten tot de les als de train(st)er de gezondheidscheck niet vertrouwd.
– Kinderen kunnen worden afgehaald bij de nooduitgang. Bij het buiten wachten vragen we u goed te letten op de 1,5m afstand.
– Laat uw kind omgekleed naar de zaal komen. De kleedkamers zijn gesloten. Schoenen en jas mogen in de zaal aan de kant worden gelegd.
– Bij verplaatsen in de binnenruimte zijn mondkapjes verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Alleen tijdens het sporten mogen de mondkapjes af.
– Sporters tot en met 17 jaar mogen in groepsverband sporten, voor hen zijn geen beperkingen qua sporten. Natuurlijk houden sporters vanaf 13 jaar wel afstand tot de trainer.

Lessen voor de leden van 18 jaar e.o.

Het binnensporten voor volwassenen is helaas aan nog meer regels onderhevig. Er zal daarom per les worden gekeken of het haalbaar is om weer binnen te gaan sporten. De leden worden door de train(st)er van de les op de hoogte gebracht van de mogelijkheden.
Als er lessen binnen worden opgestart, dan gelden vanaf 19-05-2021 de volgende regels:
– Bij het binnen sporten is reserveren, registratie en een gezondheidscheck verplicht.
– Er mogen maximaal 30 sporters binnen zijn per zelfstandige ruimte. Dit is exclusief personeel.
– Een ruimte mag niet worden opgesplitst door middel van het plaatsen van wanden, schotten, plastic, etc. Er mogen dus geen aanpassingen aan een ruimte worden gedaan om meerdere ruimtes te creëren.
– Bij verplaatsen in de binnenruimte zijn mondkapjes verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Alleen tijdens het sporten mogen de mondkapjes af.
– Vanaf 18 jaar mag er individueel gesport worden, of in groepjes van maximaal 2.
– Groepslessen zijn niet toegestaan. Meerdere groepjes van 2 (met onderlinge afstand) op duidelijke afstand van elkaar mag wel. De groepjes moeten duidelijk van elkaar gescheiden zijn.
– 1 instructeur voor meerdere groepjes is toegestaan.
– Kleedkamers en douches zijn gesloten.