Vragen over de lesindeling? Richt u tot het bestuur!


Beste leden en ouders van leden,

Vanaf 19 mei 2021 mogen de lessen weer binnen in de zalen gegeven worden. Heel fijn natuurlijk, maar dit brengt ook met zich mee dat sommige lessen een andere indeling hebben. Dit in verband met het feit dat er maar maximaal 30 kinderen tegelijk in de zaal aanwezig mogen zijn.

Wanneer u vragen heeft over de indeling die is gemaakt voor de lessen kunt u zich wenden tot het bestuur van CGV Zoetermeer. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar cgvzoetermeer@gmail.com. Het bestuur zal u zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag sturen.

We willen u met klem verzoeken om deze vragen niet aan de trainers te stellen! Zij kunnen deze vragen niet beantwoorden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer