Corona


Vanaf 1 juli 2020 zijn nagenoeg alle lessen voor jeugdleden weer binnen in de gymzalen, zoals ze ook voor Corona waren.

Om aan de 1,5m afstand tussen volwassenen te kunnen voldoen, heeft de vereniging besloten dat ouders/verzorgers niet naar binnen mogen. Daarnaast worden de kleedkamers niet in gebruik genomen. We willen u dan ook vragen om de jeugdleden thuis om te (laten) kleden. Afzetten en ophalen is vaak niet op dezelfde plek. Een (assistent)trainer zal bij de ingang staan om uw zoon/dochter op te halen en weer af te geven. Kijk voor het gehele schema en de afzet en ophaalplaats in het bijgevoegde bestand

Wanneer zijn de lessen?

Onder andere op de homepagina van onze website vindt u het rooster waarmee we vanaf 1 juli 2020 van start gaan.

Contributiecompensatie

We ontvangen op dit moment veel vragen over de te betalen contributie. Uiteraard begrijpen wij dat u hier vragen over heeft.

Regels en protocollen volgen in hoog tempo en de situatie is iedere week anders. Het is voor ons als bestuur dan ook erg lastig om nu al goed inzicht te krijgen in alle financiële gevolgen.

Als vereniging hebben wij veel kosten waarvan een belangrijk deel gewoon doorgaat. De Gemeente compenseert de huurkosten tot nu toe, maar de KNGU vraagt nog wel het grootste deel van de bondscontributie. Ook de leiding willen we hun vergoeding niet zomaar volledig ontnemen. We hebben ze straks weer heel hard nodig.

Desondanks heeft het bestuur besloten de leden gedeeltelijk te compenseren voor de niet ontvangen lessen door alle leden een contributiekorting aan te bieden van twee maanden.

Deze korting wordt verrekend met de contributie over het 3e kwartaal 2020. Dit betekent dat het 2e kwartaal wel volledig voldaan moet zijn.

We willen u vragen om deze korting zelf toe te passen in de overschrijving van de contributie voor het 3e kwartaal. Voor de jeugdleden t/m 15 jaar en de leden vanaf 65 jaar kunt u dan € 11,00 overmaken en voor leden van 16 t/m 64 jaar is het bedrag € 13,50. Indien u een les uur volgt van anderhalf uur, dan worden deze bedragen € 16,50 of € 20,25.

Voor de dansleden waarvan de contributie per automatische incasso loopt, zullen deze bedragen begin 3e kwartaal worden geïnd.

We hopen alle leden binnenkort te kunnen verwelkomen bij een van de buitenlessen die we de komende tijd gaan aanbieden. Daarnaast hopen wij dat de politiek binnenkort besluit dat de zalen toch eerder open mogen dan 1 september, zodat we weer zoveel mogelijk terug naar normaal kunnen. Uiteraard met de inachtneming van de dan geldende beperkende maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via cgvzoetermeer@gmail.com