Corona


Beste ouders, verzorgers en leden,

Helaas hebben we vanaf dit weekend (zaterdag 6 november 2021) weer te maken met aangescherpte corona
maatregelen voor de binnensportactiviteiten. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan sporten gelden bij ons
de volgende maatregelen:

Geen toeschouwers tijdens lessen en trainingen in de sportaccommodatie
Onze leiding/hulpouders staan vanaf zaterdag bij de ingang van de sportaccommodatie om uw kind op te halen en mee te nemen naar de zaal of wachten uw kind op bij de kleedkamer/zaal. Dit voorkomt onnodig veel ouders en/of verzorgers in de sportaccommodatie die gescand moeten worden op een Corona Toegangsbewijs (CTB).
Voor onze vereniging, die draait op de inzet van vrijwilligers, is dit helaas niet handhaafbaar. Na afloop van de training begeleidt de leiding/hulpouder uw kind weer naar buiten. Ouders en/of verzorgers brengen en halen de kinderen dus tot de entree van de sportaccommodatie.

Toeschouwers tijdens wedstrijden
Voor wedstrijden is de wedstrijdorganisatie verantwoordelijk voor het handhaven van de dan geldende coronamaatregelen. Het kan dus voorkomen dat hier verschillend mee om wordt gegaan. Gaat u naar een wedstrijd waar publiek is toegestaan dan zal er om het Corona Toegangsbewijs worden gevraagd!

Vanaf 18 jaar sporten met een geldig coronatoegangsbewijs (CTB)
Sporters die 18 jaar of ouder zijn, moeten bij aanvang van hun les een geldig CTB kunnen tonen. Dit controle moment waarbij de QR code gescand wordt vindt plaats voordat de les begint, buiten de zaal en kleedkamer. Het tonen van het CTB is niet eenmalig; bij aanvang van iedere les moet deze opnieuw gecontroleerd worden. Geen geldig CTB betekent helaas dat er geen toegang verleend kan worden tot de les.

Hulpouders
Bij sommige lessen is het gebruikelijk dat een aantal ouders ondersteunen met o.a. het op- en afbouwen van de zaal. Deze hulp blijft hard nodig. De leiding stemt de invulling qua ondersteuning verder zelf met de hulpouders af. Bent u nog geen hulpouder, maar wilt u graag onze leiding ondersteunen? Neem dan contact op met de trainer.

Zorg dat kinderen thuis omgekleed zijn
Om niet te veel tijd te verliezen met het omkleden is het belangrijk dat de kinderen thuis omgekleed zijn. Zo kan de leiding snel starten met de les en na afloop de kinderen weer begeleiden naar de uitgang waar u ze ophaalt.

Basisregels
Alle basisregels zijn ook bij onze vereniging van kracht. Dus denkt u svp aan afstand houden, de juiste handhygiëne, geen handen schudden, thuisblijven én testen bij klachten? Wij zullen tussen de lessen de zaal zoveel mogelijk ventileren.

Kijk voor informatie op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).