Corona


Wij zijn weer gestart met de lessen! Helaas mag dit nog niet in de gymzaal en daarom zullen de lessen tot aan de zomervakantie plaatsvinden in de buitenlucht.

We starten met beweeglessen voor alle jeugdleden. Deze lessen zijn geen specifieke gym/turn lessen of danslessen, maar lessen waarbij de kinderen lekker kunnen bewegen en weer gezellig bij elkaar kunnen zijn. De lessen worden gegeven door onze leiding.

In de komende week gaan we ook kijken of we beweeglessen voor de volwassenen kunnen gaan aanbieden. Er wordt door de leiding van de les contact met u opgenomen om te zien of er behoefte is aan deze lessen in de buitenlucht.

Waar gaan we starten?

Helaas kunnen we niet op alle locaties waar we op dit moment les geven starten. Een aantal van onze leiding kan op dit moment geen les geven omdat ze een vitaal beroep hebben of omdat ze zelf of hun omgeving tot de risicogroep behoren.

We gaan de lessen starten op drie locaties verdeeld over Zoetermeer. We hebben daarom een aantal lessen samengevoegd zodat alle leden toch kunnen sporten. Er is gekozen voor de locaties Lijnbaan, Schansbos en Carmenschouw. Bij deze drie locaties is voldoende buitenruimte om de kinderen lekker te laten bewegen.

Om de lessen veilig te laten verlopen houden we ons aan het verantwoord sporten protocol van het NOC NSF. We vragen aan u om het protocol goed door te lezen en ook goed te letten op de looproutes zoals we deze hebben vastgesteld voor de verschillende locaties.

Wanneer zijn de lessen?

Op de homepagina van onze website vindt u het tijdelijke rooster waarmee we van start gaan. U kunt zelf een dag/tijd uitkiezen die bij uw kind/rooster past. De lessen zijn ingedeeld op leeftijd. Omdat wij nu afhankelijk zijn van het weer zullen we dagelijks rond 12.00 uur op de website vermelden of de lessen door zullen gaan. Mochten er weersveranderingen zijn na 12.00 uur zullen we een update uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les plaatsen op de website.

Contributiecompensatie

We ontvangen op dit moment veel vragen over de te betalen contributie. Uiteraard begrijpen wij dat u hier vragen over heeft.

Regels en protocollen volgen in hoog tempo en de situatie is iedere week anders. Het is voor ons als bestuur dan ook erg lastig om nu al goed inzicht te krijgen in alle financiële gevolgen.

Als vereniging hebben wij veel kosten waarvan een belangrijk deel gewoon doorgaat. De Gemeente compenseert de huurkosten tot nu toe, maar de KNGU vraagt nog wel het grootste deel van de bondscontributie. Ook de leiding willen we hun vergoeding niet zomaar volledig ontnemen. We hebben ze straks weer heel hard nodig.

Desondanks heeft het bestuur besloten de leden gedeeltelijk te compenseren voor de niet ontvangen lessen door alle leden een contributiekorting aan te bieden van twee maanden.

Deze korting wordt verrekend met de contributie over het 3e kwartaal 2020. Dit betekent dat het 2e kwartaal wel volledig voldaan moet zijn.

We willen u vragen om deze korting zelf toe te passen in de overschrijving van de contributie voor het 3e kwartaal. Voor de jeugdleden t/m 15 jaar en de leden vanaf 65 jaar kunt u dan € 11,00 overmaken en voor leden van 16 t/m 64 jaar is het bedrag € 13,50. Indien u een les uur volgt van anderhalf uur, dan worden deze bedragen € 16,50 of € 20,25.

Voor de dansleden waarvan de contributie per automatische incasso loopt, zullen deze bedragen begin 3e kwartaal worden geïnd.

We hopen alle leden binnenkort te kunnen verwelkomen bij een van de buitenlessen die we de komende tijd gaan aanbieden. Daarnaast hopen wij dat de politiek binnenkort besluit dat de zalen toch eerder open mogen dan 1 september, zodat we weer zoveel mogelijk terug naar normaal kunnen. Uiteraard met de inachtneming van de dan geldende beperkende maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via cgvzoetermeer@gmail.com