COVID-19 protocol CGV Zoetermeer


Regels CGV Zoetermeer inzake sporten en COVID-19

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
  of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
  (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
  worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding (naar gelang temperatuur) naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige
  kleedkamers zijn open voor ophangen jas en plaatsen schoenen. Ouders zijn niet toegestaan in de kleedkamers.;
 • kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
  wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers,
  buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
  (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij
  sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.;
 • Materialen die veel met handen worden aangeraakt worden direct na de trainingssessie
  gereinigd met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.